Календар новин  

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Рекомендуємо  

prezident
vr
uryad
rada
kyevrada
rda
regcenter
regcenter
   

Форма входу  

   
   

Статистика  

Сьогодні 5

Вчора 35

За тиждень 375

За місяць 691

Всього 31848

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   
Погода

Календарні свята та події. Спілкуємося українською

   

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Володарської селищної ради VIІ скликання

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності Ради

1.2. Володарськаселищна Рада, надалі Рада, є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Володарка та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження в сфері місцевого самоврядування, які визначені Конституцією України, Законами України    «Про місцеве самоврядування в Україні»    « Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами.

1.2. Рада є юридичною особою і наділяється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2. Основні принципи діяльності

2.1. Основні принципи діяльності Ради визначаються Конституцією України, Законами України    «Про місцеве самоврядування в Україні»    « Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актамита цим Регламентом.

2.2.Діяльність Ради будується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.

2.3. Рада діє на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2.4. Рада підзвітна і відповідальна перед територіальною громадою селища Володарка.

2.5. Рада діє в умовах державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, користується судовим захистом своїх прав.

Стаття 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту

3.1. Регламент Ради приймається на пленарному засіданні не пізніше, ніж як на другій сесії.

3.2. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, не дійсні від моменту прийняття рішення про їх скасування, згідно чинного законодавства та цього Регламенту.

3.3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Володарського селищного голову, надалі "Голова", секретаря селищної Ради та комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. Під час пленарних засідань Ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого засідання.

3.4. Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією депутатів і прийняті більшістю від загального складу депутатів Ради.

Розділ ІІ. Організація роботи Ради

Стаття 4. Сесія Ради

4.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради.

4.2. Пленарні засідання Ради починаються о 10-й і закінчуються не пізніше 18-години. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 10 хвилин.

4.3. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання зазначені в статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". На пленарних засіданнях Ради можуть вирішуватися й інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

4.4. Засідання Ради відкривають, ведуть і закривають Голова або секретар Ради (головуючий на засіданні), а на першій сесії Ради - голова територіальної виборчої комісії.

4.5. Головуючий на засіданні Ради:

 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях Ради;
 • виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення;
 • інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
 • організовує розгляд питань порядку денного сесії Ради;
 • повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця:
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; ставить питання для голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • вживає заходів до підтримання порядку на засіданні сесії Ради;
 • має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах доповідачів (співдоповідачів) на пленарному засіданні сесії Ради:
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

4.6. Під час засідання Ради Голова Ради або головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок відносно промовців та їх виступів.

4.7. Якщо на засіданні Ради порушується порядок і головуючий на засіданні позбавлений можливості його відновити, то він оголошує перерву не менше ніж на 15 хвилин, і залишає своє місце.

4.8. Якщо після відновлення засідання порушення порядку продовжується, то головуючий має право оголосити засідання закритим та перенести його на іншу дату.

4.9. Для забезпечення роботи Ради під час сесії, окремим рішенням Ради створюється секретаріат сесії у складі не більше трьох осіб (депутатів селищної Ради).

4.10. Секретаріат сесії: проводить реєстрацію депутатів та запрошених; проводить реєстрацію заяв, депутатських запитів та запитань; формує список депутатів, які бажають виступити і передають його головуючому на сесії; веде протокол засідання сесії; веде облік виступаючих на сесії; проводить реєстрацію проектів документів, заяв, повідомлень, пропозицій депутатів, постійних або тимчасових комісій, депутатських груп та розповсюдження їх як офіційних документів сесії.

4.11. Для підрахунку голосів депутатів під час поіменного, відкритого або таємного голосування рішенням Ради створюється лічильна комісія у складі не менше 3 депутатів.

4.12. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складів органів, що обираються.

4.13.Вибори лічильної комісії та секретаріату проводиться відкритим голосуванням, згідно поданого списку кандидатур чи персонально, у порядку надходження пропозицій щодо кандидатур. Повноваження лічильної комісії за рішенням Ради можуть бути покладені на обраний секретаріат Ради.

Стаття 5. Планування роботи Ради

5.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до перспективних планів, які затверджуються Радою на рік (півріччя). Перспективний план роботи визначає головні напрями діяльності Ради і її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційно-масових заходів.

 5.2. Проект перспективного плану роботи Ради розробляється постійними комісіями Ради за допомогою виконавчого комітету Ради, з урахуванням пропозицій депутатів, із залученням відповідних підприємств, установ, організацій, трудових колективів, громадських організацій, об'єднань, рухів тощо. Перспективний план затверджується на сесії Ради і в десятиденний строк доводиться до відома зацікавлених організацій і службових осіб.

5.3.  Організація виконання перспективного плану покладається на постійні комісії та секретаря Ради. Хід виконання перспективного плану роботи Ради обговорюється на її сесіях, засіданнях постійних комісій. Пропозиції про уточнення або зміни перспективного плану роботи Ради розглядаються Радою на вимогу 1/3 загального складу депутатів Ради.

5.4. Плани підготовки чергової або позачергової сесії Ради розробляє секретар Ради на підставі розпорядження голови Ради про скликання сесії та проекту порядку денного. План затверджується Головою або секретарем Ради. Планом визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов'язані з підготовкою і проведенням сесії. За тиждень до початку роботи сесії голови постійних комісій заслуховують інформацію відповідальних осіб про готовність питань, які виносяться на засідання сесії. Розпорядженя про скликання сесії Ради та проект порядку денного доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести до порядку денного сесії Ради.

5.5. Плани роботи постійних комісійскладаються на поточний рік і затверджуються назасіданні комісій.

5.6.  Контроль за формуванням і виконанням плану роботи комісій покладається на секретаря та голову Ради, який один раз на півроку на початку першого місяця інформує Раду про виконання комісіями плану роботи, узагальнює ефективність роботи комісій, вносить пропозиції про доручення сесії Ради комісіям, про необхідні кадрові зміни у керівництві комісій тощо.

Стаття 6. Підготовка і проведення сесії (процедурні правила пленарних засідань).

6.1. Сесія Ради скликається у порядку, передбаченому ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

6.2. Проект порядку денного сесії готується секретарем Ради за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій та виконавчим комітетом Ради.

6.2.1. Пропозиції до порядку денного вносяться у письмовій формі не пізніше як за 12 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції подаються із супровідною запискою і проектами відповідних рішень. Після реєстрації пропозицій секретарем Ради їх разом з іншими матеріалами передають у відповідну постійну комісію Ради для розгляду та вироблення по ними висновків.

6.2.2. Наприкінці порядку денного кожного сесійного засідання ставиться питання "Різне", яке також може включати в себе перелік питань щодо формування порядку денного наступних сесійних засідань Ради.

6.2.3. Питання на розгляд Ради можуть також вноситись особисто Головою Ради. Голова Ради або депутати можуть додатково вносити питання до порядку денного під час сесії за рішенням Ради. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії Ради.

6.2.4. Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

6.3. Перед початком сесії проводиться реєстрація депутатів, шляхом проставляння особистого підпису депутата в журналі реєстрації. Після кожних 2 годин роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. При необхідності Рада може встановити інший порядок роботи. У разі потреби Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів. На початку пленарного засідання надається час для оголошення депутатських запитів, звернень, оголошень.

6.4. Пленарне засідання починається з повідомлення Головуючого на засіданні про кількість присутніх та причини відсутності депутатів, а також про наявність кворуму для проведення сесійного засідання Ради.

6.5. Головуючий на засіданні надає слово для виступу і стежить за дотриманням встановленого порядку роботи, надає слово для оголошення запитів, заяв і довідок, ставить пропозиції на голосування і оголошує результати. Під час засідань сесії головуючий на засіданні забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, окрім тих випадків, передбачених цим Регламентом.

6.6. При проведення обговорення з одного питання, депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий на засіданні надає слово для виступів у порядку черговості згідно попереднього запису.

6.7. Обговорення питань порядку денного сесії Ради повинні проводитися з урахуваннями наступних вимог:

6.7.1. При виступах на сесійних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

 • доповідь - до 10 хв.;
 • співдоповіді - до 5 хв. (кожна);
 • запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях - до 20 хв.
 • обговорення доповіді - до 15 хв.;
 • виступ в обговоренні - до 3 хв.:
 • повторний виступ - до 1хв.;
 • додаткові запитання по виступу - до 1 хв.;
 • відповідь на додаткові запитання по виступу - до 1 хв.;
 • репліка за порядком ведення - до 1 хв.;
 • оголошення, звернення - до 1 хв.;

6.7.2. За згодою сесії Головуючий на засіданні може в необхідних випадкахпродовжити час виступу. Контроль за використанням часу покладається на секретаря Ради іна одого ізчленів комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

6.7.3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і Головуючий на засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ. Головуючий на засіданні також може застосувати заходи передбачені положеннями п. 4.5. – 4.7. цього Регламенту.

6.7.3. На засіданнях сесії Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

6.7.4. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може припинити його виступ.

6.7.5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні позбавляє його слова, за виключенням випадків передбачених п. 6.7.2. цього Регламенту. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання сесії.

6.7.6. Під час сесійного засідання Ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

6.7.7. В разі переривання виступу промовця Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, Головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання Головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від їх фактичної кількості, має право позбавити депутата слова до кінця засідання. Про що вноситься відповідний запис до протоколу сесійного засідання Ради.

6.8. Головуючий на засіданні має висунути пропозицію про дострокове припинення обговорення. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів. Під час ходу голосування обговорення будь-яких питань припиняється з моменту поставлення питання на голосування.

6.9.Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

6.10.Всі проекти, що надійшли при розгляді питання порядку денного, та зміни і доповнення ставляться на голосування в порядку надходження, якщо ініціатор данного питання не знімає їх перед голосуванням.

6.11. Голосування з питань порядку денного сесійного засідання Ради може проводитися відкрито або таємно, а також може бути прийнято рішення про поіменне голосування за пропозицією депутатів або Голови Ради чи головуючого на засіданні. Питання про порядок голосування приймається процедурним рішенням сесії Ради із занесенням його до протоколу засідання сесії Ради.

6.12. Бюлетень для таємного голосування виготовляється секретаріатом сесії Ради. Час, місце і тривалість проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється рішенням лічильної комісії. Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаріату список депутатів;

- забезпечує процедуру таємного голосування.

Під час проведення таємного голосування членами лічильної комісії кожному депутату згідно списку депутатів видається бюлетень для голосування, про що в списку робиться позначка, а депутат розписується і зобов’язується зберігати такий бюлетень до закінчення голосування з відповідного питання. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол про результати голосування. Протокол підписується всіма присутніми членами лічильної комісії.

6.13. На вимогу не менш як 20 депутатів у всіх випадках, окрім виборів посадових осіб проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування відбувається за наступною процедурою:

6.13.1. Головуючий на засіданні на засіданні або член лічильної комісії зачитує список депутатів.

6.13.2. Кожний депутат прізвище та ім’я і по-батькові якого було оголошено, з займаного ним місця проголошує про результати прийнятого ним рішення фразами - "за", "проти", чи "утримався".

6.13.3. Головуючийна засіданні або член лічильної комісії робить в списку відповідну позначку і підсумовує результати поіменного голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома та вносяться до протоколу лічильної комісії.

 6.15. Рішення сесії Ради вважається прийнятим, якщо на сесійному засіданні Ради, за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів Ради. Рішення сесії вступають в силу з моменту їх підписання Головою або головуючим на засіданні.

6.16. В разі, коли з певного питання порядку денного проведено голосування, а рішення не прийняте, повторне голосування з цього питання можливе лише після повторного внесення його до порядку роботи Ради.

6.17. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні Ради. Процедурним вважається питання, з якого Рада не приймає окремого рішення Ради (як документу). Відповідні рішення вносяться до протоколу засідання сесії Ради.

6.18. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, більше половини від загальної чисельності депутатів присутніх на засіданні сесії Ради.

6.19. Слово з процедурних питань надається депутату і на його усне прохання. Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів в порядку визначеному п.п. 6.6 - 6.7 цього Регламенту.

6.20. Засідання сесії та протокол Ради ведуться українською мовою.

6.21. При відкритті сесії Ради та після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 7. Гласність у роботі Ради. Висвітлення діяльності Ради в засобах масової інформації.

7.1. Сесійне засідання Ради проводиться гласно. На сесійному засіданні Ради можуть бути присутні працівники виконавчого комітету Ради, а також запрошені, або викликані керівники підприємств, установ, організацій, всіх форм власності, мешканці селища, представники партій, громадських об'єднань та представники акредитованих засобів масової інформаціїі брати участь в роботі сесії з правом дорадчого голосу. Порядок допуску до зали сесійного засідання Ради представників засобів масової інформації (акредетиція) визначається згідно Закону України «Про інформацію» та положень цього Регламенту.

7.1.1. Висвітлення інформації про діяльність Ради здійснюється представниками комунальних засобів масової інформації, які є автоматично акредитовані на підставі положень цього Регламенту. Висвітлення інформації про діяльність Ради іншими засобами масової інформації здійснюється за умови попередньої акредитації представників таких засобів масової інформації за розпорядженням Голови Ради. Акредитація відповідних представників інших засобів масової інформації діє лише на строк діяльності відповідної сесії Ради

7.1.2. Для акредитації представників засобу масової інформації, останні не пізніше ніж за три дні направляють на адресу Ради письмове клопотання від відповідного засобу масової інформації із обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові осіб – журналістів, які будуть присутні на засіданні сесії Ради та при роботі інших органів Ради, повного найменування засобу масової інформації, із наданням копій документів про реєстрацію такого засобу масової інформації, а також копій спеціальних ліцензій, дозволів та свідоцтв про реєстрацію, документи, що підтверджують пов’язаність (приналежність) таких осіб-журналістів із відповідним засобом масової інформації, а також зазначення тематики матеріалу та повідомлення про орієнтовнні строки, обсяг, форму та вид оприлюднення зібраного матеріалу.

Документи, які подані для акредитації засобу масової інформації із порушенням встановленого порядку підлягають відхиленню, а в акредитації такого засобу масової інформації має бути відмовлено.

Після розгляду відповідного клопотання Голова Ради приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації представників відповідного засобу масової інформації та повідомляє останій про прийняте рішення, а також про час і місце проведення сесії Ради чи роботи інших органів Ради. Рішення про акредитацію поширюється лише на тих представників засобу масової інформації, які були зазначені у відповідному клопотанні.

7.1.3. У разі порушення представником засобів масової інформації ЗаконуУкрани «Про інформацію» або цього Регламенту він позбавляється акредитації.

7.2. Народні депутати України, депутати Київської обласної Ради, Володарської районної Ради можуть бути присутні на засіданні Ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і число осіб, запрошених та викликаних на сесію.

 7.3. Для запрошених відводяться визначені місця у залі засідань Ради. Запрошені та інші присутні на сесії не повинні втручатись у роботу сесії, зобов'язані дотримуватись порядку і вказівок головуючого на засіданні. Особа яка допускає порушення порядку на сесії за рішенням Ради зобов'язана звільнити залу засідань.

7.4. У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання. В даному випадку в залі сесійного засідання Ради мають право перебувати лише депутати Ради та особи, яких викликано для участі у сесійному засіданні Ради, під час розгляду питань, які стосуються таких осіб.

7 5. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом розповсюдження інформації про її діяльність перш за все через офіційний веб-сайт селищної ради, або на інформаційних стендах Ради.

Розділ ІІІ. Рада, її органи та посадові особи

Стаття 8. Рада і її структура

8.1. Рада складається з 26 депутатів, які обираються населенням селища Володарка на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 8.2. Структура Ради:

 • Володарський селищний голова;
 • Депутати;
 • Секретар Ради;
 • Заступник голови з виконавчого органу Ради;
 • Постійні комісії Ради;
 • Тимчасові контрольні комісії Ради;
 • Виконавчий орган Ради;

Стаття 9. Володарський селищний голова

9.1. Повноваження Голови Ради починаються з моменту оголошенняголовою територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання та прийняття присяги і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

9.2. Повноваження Голови Ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" .

9.3. Повноваження Голови Ради визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами України та цим Регламентом.

9.4. Голова Ради несе персональну відповідальність за реалізацію наданих йому законом повноважень та має право ухвального голосуз усіх питань, які розглядаються на сесіях Ради.

9.5. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 9.6. Голова Ради один раз на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.На вимогу не менше половини депутатів Ради Голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчого органу Ради у будь-який визначений ними термін..

9.7. Голова має право видати розпорядження, яким призупинити дію рішення Ради до повторного розгляду відповідного питання на найближчому засіданні сесії Ради у випадку, якщо таке рішення Ради суперечить чинному законодавству.

9.8. Голова Ради приймає рішення про акредитацію засобів масової інформації при Раді відповідно до порядку встановленому Законом Ураїни «Про інформацію» та цим Регламентом.

Стаття 10. Секретар Ради

10.1. Секретар Ради працює в Раді на постійної основі. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови таємним голосуванням. Для проведення голосування обирається лічильна комісія з трьох депутатів новообраної селищної ради. При проведення виборів секретаря, Голова Ради має право ухвального голосу.

10.2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

- на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

- Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану селищним головою;

- протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

- на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

- посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

     У разі, якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить селищний голова.

10.3. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

10.4. Секретар Ради разом з Головою організує діяльність Ради та її органів.

10.5. Секретар Ради:

 1. у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови;
 2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ;
 3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 4. організує підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради;
 5. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

 1. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;
 2. організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 3. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
 4. вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів.

10.6. Секретар Ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

10.7 Секретар Ради може бути звільнений з посади тільки Радою. Питання про його звільнення може вноситися на розгляд Ради за вимогою не менш як половиною депутатів або головою.

Стаття 11. Постійні комісії Ради

11.1. Постійні комісії є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчого органу, а також підконтрольних та підзвітних Раді підприємств, установ чи організацій.

 11.2. Діяльність постійних комісій Ради регламентуються положеннями Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад "та Положенням "Про постійні комісії".

11.3. В структурі Ради створені такі постійні комісії Ради:

 • з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку;
 • з питань соціально-економічного розвитку селища;
 • з питань бюджету, фінансів і цін;
 • з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
 • з житлово-комунальних питань.

11.4. Робота постійних комісій Ради організується згідно з їх Положенням.

Стаття 12. Тимчасові контрольні комісії Ради

12.1. Тимчасові контрольні комісії є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю за виконанням та вирішенням конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

12.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість від загальної кількості депутатів.

12.3. Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій Ради регламентуються положеннями Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Положенням "Про постійні комісії".

12.4. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться лише у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою.

12.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Стаття 13. Виконавчий орган Ради.

13.1. Виконавчі органи Ради утворюються і діють у відповідності до Конституції, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів України.

13.2. Виконавчий комітет Ради утворюється селищною радою на строк її повноважень. Його структура і чисельність, встановлюється Радою за пропозицією Голови.

13.3. Виконавчий комітет Ради очолює селищний голова.

13.4. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря Ради.

13.5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

13.6. Виконавчий комітет селищної Ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України,Законами України. До відання виконкому селищної Ради належать власні повноваження та делеговані, відповідно до ст.27-47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

13.7. Виконавчий комітет утворює постійні комісії:

       - адміністративну комісію;

       - комісію з добросусідства;

       - комісію з житлових питань.

Розділ ІV. Депутатська діяльність

Стаття 14. Депутат Ради

14.1. Депутати Ради здійснюють від імені та в інтересах територіальної громади селища функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад ".

14.2.Права депутата Ради зазначені в Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад " та інших нормативно-правових актах України.

14.3. Депутат Ради має такі обов'язки: брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення Ради та її органів;

 • бути присутнім на сесійних засіданнях Ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це Голову селищної Ради;
 • додержуватися Регламенту Ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;
 • підтримувати зв'язки з виборцями, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, державними органами, органами самоврядування та органами об'єднань громадян, розташованими на території його виборчого округу та територіальною громадою в цілому;
 • інформувати виборців про роботу Ради, виконання планів і програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих екологічних програм, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців, рішень Ради та наказів виборців, вивчати громадську думку, вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.
 • брати участь в організації виконання рішень Ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; інші обов'язки, передбачені Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад ", досконально вивчити необхідні документи для роботи в якості депутата.

14.4. Депутат є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітний.

14.5. Депутат Ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому законодавством України порядку.

14.6. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у Раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, Рада, за попередніми висновками відповідної профільної постійної комісії Ради може прийняти рішення про повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата.

14.7. Правила поведінки під час сесійних засідань:

 1. В ході сесійних засідань депутат не повинен допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів.
 2. За порушення порядку під час сесійних засідань або засідань відповідної комісії селищної ради головою селищної ради або, відповідно, головуючим на засіданні сесії Ради робиться зауваження, яке заноситься секретарем до протоколу засідання сесії Ради.
 3. У разі повторного порушення депутатом порядку під час засідання, Головою Ради або Головуючим на засіданні ставиться на розгляд депутатів питання щодо позбавлення слова. В разі прийняття рішення Ради більшістю голосів від присутніх на засіданні сесії депутатів Ради, депутат, який припустився порушення встановленого цим Реглментом порядку видаляється із зали засідань сесії Ради, про що робиться запис в протоколі засідання сесії Ради. Головуючий на засіданні також має право застосувати до такого депутата положення передбачені п.п. 4.6. – 4.7., 6.7. цього Регламенту.
 4. Якщо в ході порушення депутатом порядку в засіданні було встановлено склад адміністративного чи кримінального проступку, то відповідні матеріали направляються до правоохоронних органів.

 Стаття 15. Депутатські групи та фракції Ради

15.1. Для вироблення спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються Радою або входять до сфери її компетенції, депутати можуть за взаємною згодою створювати депутатські групи та об'єднуватись за партійною ознакою у фракції.

15.2. Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції. Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє у відносинах з іншими групами, фракціями та Радою.

15.3. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення групи і списки депутатів, що входять до їх складу, підписуються керівником депутатської групи та депутатами такої групи і передаються в секретаріат сесії Ради не пізніше ніж за один день до наступного засідання сесії Ради.Відповідний примірник протоколу разом із письмовим повідомленням про створення депутатської групи реєструється секретаріатом (секретарем) Ради у відповідному реєстрі депутатських груп та фракцій Ради та разом із заявами депутатів про вхід до складу депутатської групи, подається для оприлюднення Головуючому на засіданні на наступному засіданні сесії Ради. Після оголошення про створення та склад депутатської групи, зазначені вище документи передаються на відповідальне зберігання секретарю Ради.

15.4.Депутат Ради може бути одночасно членом тільки однієї депутатської групи та фракції.

15.5. Секретаріат повідомляє Головуючому на засіданні про реєстрацію депутатської групи, який в свою чергу інформує Раду про створення депутатської групи та фракції, їх склад. Інформація заноситься до протоколу сесії Ради.

15.6. У порядку встановленому п.п. 16.3- 16.4. цього Регламенту повідомляється про зміни в складі депутатської групи.

Стаття 16. Депутатські запити, запитання та звернення

16.1. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата, яка заявлена попередньо або на сесійному (пленарному) засіданні Ради, до Голови, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території Ради, незалежно від форм власності, а також до глави відповідної місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання Ради.

16.2.Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі до початку пленарного засідання до секретаріату сесії Ради. Після початку засідання сесії Ради відповідний запит оголошується разом із пропозицією про включення питання про його розгляд до порядку денного засідання. З питань порушених у відповідному депутатському запиті може проводитись обговорення і приймається рішення в поряду визначеному цим Регламентом.

16.3.Рішення про направлення депутатського запиту органу чи посадовій особі, до яких адресовано запит, приймається, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради.

16.4. Голова Ради після прийняття відповідного рішення Ради направляє текст такого запиту до відповідного органу чи посадової особи, яким його адресовано.

16.5. Орган чи посадова особа, яким адресовано запит, зобов'язані у встановлений Радою строк письмово проінформувати або надати усну відповідь із порушених у запиті питань. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

16.6. Відповідь на запит розглядається на наступному сесійному (пленарному) засіданні Ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.

16.7. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

16.8. Відповідь органу або посадової особи на депутатське запитання може бути оголошена на сесії Ради на вимогу депутата - автора запитання у час, передбачений для розгляду депутатських запитів та оголошень.

16.9. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селища Володарка, здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

       Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селища Володарка, до яких звернувся депутат Володарської селищної Ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки обставин викладених у зверненні надати йому відповідь не пізніше ніж через місяць. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату Володарської селищної Ради, особи, яким адресоване відповідне звернення, зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Стаття 17. Доручення та накази виборців

17.1. Прийняті депутатами під час виборчої компанії доручення та накази виборців передаються секретарю Ради, який передає їх у відповідні постійні комісії Ради.

17.2. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення та накази на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому. Доручення та накази виборців має бути підтримане більшістю учасників зборів. Доручення та накази виборців не повинні суперечити Конституції і законам України, а їх виконання має належати до відання Ради та її органів.

17.3. Доручення та накази виборців, виконання яких потребує прийняття Радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома Ради або її органів.

17.4. Рада та її органи аналізують доручення та накази виборців, дані депутатам Ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. а у випадку прийняття рішень про недоцільність виконання окремих доручень або наказів виборців - проекти відповідних мотивованих рішень Ради. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та територіальної громади.

17.5. Депутат бере участь в організації виконання доручень та наказів виборців як одноособово, так і в складі постійних комісій Ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

17.6. Контроль за виконанням плану заходів по реалізації доручень та наказів виборців покладається на Голову Ради, який доповідає Раді про хід його виконання один раз на рік під час затвердження Радою програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Володарка.

17.7. Депутат періодично інформує своїх виборців про результати розгляду Радою та їївиконавчими органами доручень та наказів виборців та особисту участь в організації їх виконання.

 Стаття 18. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях Ради

18.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях Ради або передані в письмовій формі Головуючому на засіданні, розглядаються Радою або за її дорученням постійними комісіями Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і повідомити про результати розгляду таких пропозицій та зауважень безпосередньо депутатів та Раду.

18.2. Рада та її виконавчий орган забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених Радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях Ради.

Стаття 19. Забезпечення депутатської діяльності

19.1. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії Ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

19.2.Депутат Ради представляє інтереси своїх виборців та має всю повноту прав, що забезпечує його активну роботу в окрузі, участь у діяльності Ради, утворених нею органах та несе зобов'язання перед своїми виборцями, Радою та її органами відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад ".

19.3. На час здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок селищного бюджету.

Стаття 20. Звернення громадян до Ради

20.1. Робота із зверненнями громадян до Ради є одним з першочергових напрямків її роботи.

20.2. Пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до Ради або її депутата, підлягають розгляду, після чого вживаються заходи до їх своєчасного вирішення. Депутати, а також Рада можуть направляти одержані ними пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата та Раду.

20.3.Депутати та працівники апарату вивчають причини, які породжують скарги, і вносять свої пропозиції щодо їх усунення на розгляд сесії Ради, або органам виконавчої влади, органам об'єднань громадян, підприємствам, установам і організаціям.

Стаття 21. Звітність депутатів про роботу

21.1. Депутат Ради періодично, але не менш як два раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Ради перед виборцями, які висунули його кандидатом у депутати.

21.2. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також на вимогу зборів виборців.

21.3. Звіт депутата проводиться на зборах виборців відповідного виборчого округу, які висунули його кандидатом у депутати. Про проведення звітів - депутат інформує Раду або (у встановленому нею порядку) її органи.

21.4. Депутатові забезпечуються необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

21.5.Адміністрації підприємств, установ, організацій, органи об'єднань громадян, де проводиться звіт депутата, виділяють приміщення для проведення зборів, сповіщають про час і місце їх проведення виборців, а також вживають інших заходів, що сприяють депутату в його роботі у виборчому окрузі.

21.6. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями можуть висвітлюватися в засобах масової інформації.

Стаття 22. Дисципліна і етика в діяльності Ради

22.1. Депутат Володарської селищної Ради як повноважний представник інтересів територіальної громади і виборців свого виборчого округу та член Ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

 • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;
 • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 • не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 • не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється чинним законодавством, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законодавством, та стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
 • не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів місцевих Рад;
 • не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

22.2. Депутат при виконанні покладених на нього повноважень також повиен дотримуватися положень чинного законодавства України та цього Регламенту і інших внутрішніх документів, що спрямовані на забезпечення діяльності Ради.

Розділ V. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 23. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

23.1. Основними актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

 • рішення Ради;
 • рішення виконавчого комітету Ради;
 • розпорядження, накази Володарського селищного голови;
 • акт депутата;
 • розпорядження уповноваженого виконавчого органу селищної Ради;
 • висновки та рекомендації постійних та тимчасових комісій Ради.

Стаття 24. Акти Ради

24.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

24.2. Рішення Ради приймається на її сесійному (пленарному) засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається Голова, якщо він бере участь у сесійному (пленарному) засіданні, і враховується його голос.

24.3. Рішення Ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, відповідно до положень цього Регламенту.

24.4.Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Головою і внесено на повторний розгляд відповідної Ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у найближчий термін повторно розглянути питання з приводу якого було прийнято рішення, яке було зупинено розпорядженнм Голови. Якщо Рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.

24.5. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх оприлюднення на дошці оголошень Ради або на офіційній веб-сторінці, якщо не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. У випадку якщо це окремо передбачено самим рішенням його оприлюднення може здійснюватися через комунальні засоби масової інформації.

Стаття 25. Акти виконавчого комітету Ради

25.1.Виконавчий комітет Ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

25.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються Головою.

25.3. Уразі незгоди Голови з рішенням виконавчого комітету Ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

25.4. Рішення виконавчого комітетуРади з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів Ради, можуть бути скасовані Радою.

Стаття26.Акти Володарського селищного голови.

26.1. Голова в межах своїх повноважень видає розпорядження, накази.

Стаття 27. Акти депутата Ради

27.1.Депутат, на своєму виборчому окрузі засвідчує факт і видає зацікавленій особі акт депутата, характеристику тощо.

27.2. Підпис депутата посвідчує Секретар Ради, а у разі відсутності особа якій це доручено. Підписи депутата та секретаря Ради засвідчується печаткою Ради.

Стаття 28. Акти уповноваженого виконавчого органу Ради

28.1. Спеціально уповноважені виконавчого органу Ради в межах своїх повноважень видають рішення, розпорядження та накази тощо.

Стаття 29. Визнання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування незаконними.

29.1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 30. Порядок доведення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування та інформації про діяльність Ради до відома населення.

30.1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на дошці оголошень Ради, а в разі якщо це визначено самим актом в комунальних засобах масової інформації, а також в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

30.2. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які безпосередньо стосується них.

30.3. Голова відповідно до положень п. 9.7. цього Регламенту може зупинити рішення Ради в 5-денний строк від момент його прийняття. У цей же термін Голова зобов’язаний негайно надіслати відхилене ним рішення Ради до Ради з обгрунтуванням своїх зауважень і пропозицій, що стосуються суті рішення.

30.4.Зауваження і пропозиції мають бути чітко сформульовані і повинні містити логічно обгрунтовані положення, що вказують на: - порушення Радою процедури розгляду, підписання і набрання чинності цим рішенням: - вихід Ради за межі компетенції при прийнятті такого рішення; - невідповідність рішення Ради законодавству України.

30.5.Рішення виконавчого комітету Ради після їх прийняття підписуються Головою і вводяться ним в дію шляхом видання відповідних розпоряджень.

30.6. У разі незгоди з рішенням виконавчого комітету Голова може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і невідкладно зобов’язаний внести це рішення на розгляд найближчого сесійного (пленарного) засідання Ради. У разі затвердження рішення виконавчого комітету Радою Голова зобов'язаний підписати це рішення.

30.7. Оприлюднення рішення Ради або її виконавчого комітету Головою Ради не позбавляє останнього права звернутися до суду з вимогами про визнання таким, що не відповідає Конституції або законам України рішення Ради або її виконавчого комітету.

Розділ VI. Розгляд і прийняття рішень Ради за спеціальними процедурами

Стаття 31. Підготовка і затвердження бюджету селища

31.1. Порядок складання та використання місцевого бюджету регламентується статтями 61-70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України та іншими актами.

31.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, цін є головною в Раді з питань опрацювання та підготовки проекту рішення Ради щодо затвердження бюджету селища Володарка.

31.3. На затвердження Радою проект бюджету селища Володарка виноситься постійною комісією з питань бюджету, фінансів, цін після опрацювання з іншими постійними комісіями Ради.

Стаття32. Підготовка і затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування

32.1. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища є головною в Раді з питань опрацювання та підготовки проекту рішення щодо затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Володарка. На затвердження Радою проект програми соціально-економічного та культурного розвитку виноситься після опрацювання з усіма іншими постійними комісіями Ради.

32.2. Підготовка цільових програм з інших питань місцевого самоврядування покладається на відповідні галузеві комісії Ради. На затвердження Радою проекти цільових програм виносяться відповідними постійними комісіями Ради після опрацювання з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, цін.

32.3. Проекти програм вносяться у Раду виконавчими органами у терміни подання проекту бюджету селища та не пізніше як за місяць до розгляду їх на засіданні Ради.

32.4. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку селища , а також цільових програм, звіти про їх виконання з відповідними висновками постійних комісій не пізніш як за 5 днів до розгляду їх на засіданні Ради поширюються серед депутатів.

32.5. Контроль за ходом виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку селища Володарка, а також цільових програм місцевого самоврядування Рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи доповіді виконавчого органу Ради, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 33. Місцеві референдуми

33.1. Місцевий референдум є спосіб прийняття мешканцями селища Володарка шляхом прямого волевиявлення (голосування) питань місцевого значення.

33.2. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму регламентується вимогами ст. 7 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

33.3. У рішенні про призначення референдуму визначається дата його проведення та зміст питання, що виноситься на референдум. Дата проведення призначається не раніш як за місяць і не пізніш як за два місяці від дня прийняття рішення про проведення референдуму.

33.4. З метою виявлення волі громадян при вирішенні важливих питань місцевого значення у передбаченому Законом порядку можуть проводитись дорадчі опитування мешканців селища Володарка (консультативні референдуми). Результати дорадчого опитування розглядаються і враховуються при прийнятті рішень Радою.

33.5. Якщо проекти рішень Ради не відповідають результатам місцевого дорадчого опитування, такі рішення можуть бути прийняті лише більшістю не менш як дві третини від загальної кількості депутатів Ради.

Стаття 34. Про притягнення депутата до відповідальності

34.1. У разі відсутності депутата без поважних причин загалом більш як на половині засідань Ради протягом календарного року постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку до компетенції якої входять питання депутатської етики, подає до Ради пропозицію про порушення Радою питання перед виборцями відповідного округу про його відкликання.

 34.2. Притягнення депутата до відповідальності можливо й в інших випадках, передбачених чинним законодавством України ти цим Регламентом.

Стаття 35. Порядок дострокового припинення повноважень депутата, селищного голови, його заступників, секретаря Ради та Ради в цілому

35.1. Повноваження депутата Ради припиняються достроково за наявності підстав, перелічених у частині першій статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", засвідчених офіційними документами. Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутатів Ради у випадках, зазначених у частині другій статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

35.2. Про дострокове припинення повноважень депутата Рада приймає рішення відкритим голосуванням і доручає територіальній виборчій комісії провести вибори депутата замість такого, що вибув відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

35.3. Прийняте Радою рішення про дострокове припинення повноважень депутата не підлягає перегляду.

35.4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, подає особисту письмову заяву на ім'я Голови. В заяві депутат може викласти мотиви свого рішення. Заява депутата про складання повноважень не може відкликатися: вона розглядається у десятиденний термін з дня подання. Рада за поданням комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, розглядає заяву депутата і приймає рішення про припинення його повноважень. Заява депутата про складання ним депутатських повноважень та рішення Ради з цього питання доводиться до населення селища в місцевих засобах інформації.

35.5. Після отримання Радою копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили щодо депутата, Рада за поданням комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень селищної ради та її виконавчого комітету протягом місяця приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата Ради.

35.6. Повноваження Голови припиняються достроково за наявності засвідчених офіційними документами підстав, перелічених у частині першій статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.7. Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень Голови за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.8. Дострокове припинення повноважень Голови вирішується у відповідності до частини третьої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.9. Питання про дострокове припинення повноважень секретаря Ради вноситься на розгляд Ради на вимогу не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради або Головою. Рішення про звільнення з посади приймається Радою шляхом таємного голосування.

35.10. За наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Головою може порушуватись перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів Ради. Порядок проведення позачергових виборів Ради визначається Законом України "Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів".

35.11. Питання про дострокове припинення повноважень Ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене не менш як однією десятою частиною громадян, які проживають у селищі Володарка і мають право голосу. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Ради визначається Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

35.12. Рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму або якщо щодо неї Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу Ради.

Розділ VII. Прикінцеві положення

Стаття 36. Внесення змін і доповнень до Регламенту

1. Зміни до даного Регламенту можуть вноситися за пропозицією голови ради, секретаря ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії ради.

2. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

Селищний голова                                                        Ю.В.Слободський


Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Володарської селищної ради VIІ скликання

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності Ради

1.2. Володарськаселищна Рада, надалі Рада, є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Володарка та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження в сфері місцевого самоврядування, які визначені Конституцією України, Законами України    «Про місцеве самоврядування в Україні»    « Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами.

1.2. Рада є юридичною особою і наділяється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2. Основні принципи діяльності

2.1. Основні принципи діяльності Ради визначаються Конституцією України, Законами України    «Про місцеве самоврядування в Україні»    « Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актамита цим Регламентом.

2.2.Діяльність Ради будується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.

2.3. Рада діє на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2.4. Рада підзвітна і відповідальна перед територіальною громадою селища Володарка.

2.5. Рада діє в умовах державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, користується судовим захистом своїх прав.

Стаття 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту

3.1. Регламент Ради приймається на пленарному засіданні не пізніше, ніж як на другій сесії.

3.2. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, не дійсні від моменту прийняття рішення про їх скасування, згідно чинного законодавства та цього Регламенту.

3.3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Володарського селищного голову, надалі "Голова", секретаря селищної Ради та комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. Під час пленарних засідань Ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого засідання.

3.4. Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією депутатів і прийняті більшістю від загального складу депутатів Ради.

Розділ ІІ. Організація роботи Ради

Стаття 4. Сесія Ради

4.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради.

4.2. Пленарні засідання Ради починаються о 10-й і закінчуються не пізніше 18-години. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 10 хвилин.

4.3. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання зазначені в статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". На пленарних засіданнях Ради можуть вирішуватися й інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

4.4. Засідання Ради відкривають, ведуть і закривають Голова або секретар Ради (головуючий на засіданні), а на першій сесії Ради - голова територіальної виборчої комісії.

4.5. Головуючий на засіданні Ради:

 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях Ради;
 • виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення;
 • інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
 • організовує розгляд питань порядку денного сесії Ради;
 • повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця:
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; ставить питання для голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • вживає заходів до підтримання порядку на засіданні сесії Ради;
 • має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах доповідачів (співдоповідачів) на пленарному засіданні сесії Ради:
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

4.6. Під час засідання Ради Голова Ради або головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок відносно промовців та їх виступів.

4.7. Якщо на засіданні Ради порушується порядок і головуючий на засіданні позбавлений можливості його відновити, то він оголошує перерву не менше ніж на 15 хвилин, і залишає своє місце.

4.8. Якщо після відновлення засідання порушення порядку продовжується, то головуючий має право оголосити засідання закритим та перенести його на іншу дату.

4.9. Для забезпечення роботи Ради під час сесії, окремим рішенням Ради створюється секретаріат сесії у складі не більше трьох осіб (депутатів селищної Ради).

4.10. Секретаріат сесії: проводить реєстрацію депутатів та запрошених; проводить реєстрацію заяв, депутатських запитів та запитань; формує список депутатів, які бажають виступити і передають його головуючому на сесії; веде протокол засідання сесії; веде облік виступаючих на сесії; проводить реєстрацію проектів документів, заяв, повідомлень, пропозицій депутатів, постійних або тимчасових комісій, депутатських груп та розповсюдження їх як офіційних документів сесії.

4.11. Для підрахунку голосів депутатів під час поіменного, відкритого або таємного голосування рішенням Ради створюється лічильна комісія у складі не менше 3 депутатів.

4.12. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складів органів, що обираються.

4.13.Вибори лічильної комісії та секретаріату проводиться відкритим голосуванням, згідно поданого списку кандидатур чи персонально, у порядку надходження пропозицій щодо кандидатур. Повноваження лічильної комісії за рішенням Ради можуть бути покладені на обраний секретаріат Ради.

Стаття 5. Планування роботи Ради

5.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до перспективних планів, які затверджуються Радою на рік (півріччя). Перспективний план роботи визначає головні напрями діяльності Ради і її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційно-масових заходів.

 5.2. Проект перспективного плану роботи Ради розробляється постійними комісіями Ради за допомогою виконавчого комітету Ради, з урахуванням пропозицій депутатів, із залученням відповідних підприємств, установ, організацій, трудових колективів, громадських організацій, об'єднань, рухів тощо. Перспективний план затверджується на сесії Ради і в десятиденний строк доводиться до відома зацікавлених організацій і службових осіб.

5.3.  Організація виконання перспективного плану покладається на постійні комісії та секретаря Ради. Хід виконання перспективного плану роботи Ради обговорюється на її сесіях, засіданнях постійних комісій. Пропозиції про уточнення або зміни перспективного плану роботи Ради розглядаються Радою на вимогу 1/3 загального складу депутатів Ради.

5.4. Плани підготовки чергової або позачергової сесії Ради розробляє секретар Ради на підставі розпорядження голови Ради про скликання сесії та проекту порядку денного. План затверджується Головою або секретарем Ради. Планом визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов'язані з підготовкою і проведенням сесії. За тиждень до початку роботи сесії голови постійних комісій заслуховують інформацію відповідальних осіб про готовність питань, які виносяться на засідання сесії. Розпорядженя про скликання сесії Ради та проект порядку денного доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести до порядку денного сесії Ради.

5.5. Плани роботи постійних комісійскладаються на поточний рік і затверджуються назасіданні комісій.

5.6.  Контроль за формуванням і виконанням плану роботи комісій покладається на секретаря та голову Ради, який один раз на півроку на початку першого місяця інформує Раду про виконання комісіями плану роботи, узагальнює ефективність роботи комісій, вносить пропозиції про доручення сесії Ради комісіям, про необхідні кадрові зміни у керівництві комісій тощо.

Стаття 6. Підготовка і проведення сесії (процедурні правила пленарних засідань).

6.1. Сесія Ради скликається у порядку, передбаченому ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

6.2. Проект порядку денного сесії готується секретарем Ради за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій та виконавчим комітетом Ради.

6.2.1. Пропозиції до порядку денного вносяться у письмовій формі не пізніше як за 12 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції подаються із супровідною запискою і проектами відповідних рішень. Після реєстрації пропозицій секретарем Ради їх разом з іншими матеріалами передають у відповідну постійну комісію Ради для розгляду та вироблення по ними висновків.

6.2.2. Наприкінці порядку денного кожного сесійного засідання ставиться питання "Різне", яке також може включати в себе перелік питань щодо формування порядку денного наступних сесійних засідань Ради.

6.2.3. Питання на розгляд Ради можуть також вноситись особисто Головою Ради. Голова Ради або депутати можуть додатково вносити питання до порядку денного під час сесії за рішенням Ради. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії Ради.

6.2.4. Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

6.3. Перед початком сесії проводиться реєстрація депутатів, шляхом проставляння особистого підпису депутата в журналі реєстрації. Після кожних 2 годин роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. При необхідності Рада може встановити інший порядок роботи. У разі потреби Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів. На початку пленарного засідання надається час для оголошення депутатських запитів, звернень, оголошень.

6.4. Пленарне засідання починається з повідомлення Головуючого на засіданні про кількість присутніх та причини відсутності депутатів, а також про наявність кворуму для проведення сесійного засідання Ради.

6.5. Головуючий на засіданні надає слово для виступу і стежить за дотриманням встановленого порядку роботи, надає слово для оголошення запитів, заяв і довідок, ставить пропозиції на голосування і оголошує результати. Під час засідань сесії головуючий на засіданні забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, окрім тих випадків, передбачених цим Регламентом.

6.6. При проведення обговорення з одного питання, депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий на засіданні надає слово для виступів у порядку черговості згідно попереднього запису.

6.7. Обговорення питань порядку денного сесії Ради повинні проводитися з урахуваннями наступних вимог:

6.7.1. При виступах на сесійних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

 • доповідь - до 10 хв.;
 • співдоповіді - до 5 хв. (кожна);
 • запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях - до 20 хв.
 • обговорення доповіді - до 15 хв.;
 • виступ в обговоренні - до 3 хв.:
 • повторний виступ - до 1хв.;
 • додаткові запитання по виступу - до 1 хв.;
 • відповідь на додаткові запитання по виступу - до 1 хв.;
 • репліка за порядком ведення - до 1 хв.;
 • оголошення, звернення - до 1 хв.;

6.7.2. За згодою сесії Головуючий на засіданні може в необхідних випадкахпродовжити час виступу. Контроль за використанням часу покладається на секретаря Ради іна одого ізчленів комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

6.7.3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і Головуючий на засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ. Головуючий на засіданні також може застосувати заходи передбачені положеннями п. 4.5. – 4.7. цього Регламенту.

6.7.3. На засіданнях сесії Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

6.7.4. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може припинити його виступ.

6.7.5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні позбавляє його слова, за виключенням випадків передбачених п. 6.7.2. цього Регламенту. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання сесії.

6.7.6. Під час сесійного засідання Ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

6.7.7. В разі переривання виступу промовця Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, Головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання Головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від їх фактичної кількості, має право позбавити депутата слова до кінця засідання. Про що вноситься відповідний запис до протоколу сесійного засідання Ради.

6.8. Головуючий на засіданні має висунути пропозицію про дострокове припинення обговорення. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів. Під час ходу голосування обговорення будь-яких питань припиняється з моменту поставлення питання на голосування.

6.9.Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

6.10.Всі проекти, що надійшли при розгляді питання порядку денного, та зміни і доповнення ставляться на голосування в порядку надходження, якщо ініціатор данного питання не знімає їх перед голосуванням.

6.11. Голосування з питань порядку денного сесійного засідання Ради може проводитися відкрито або таємно, а також може бути прийнято рішення про поіменне голосування за пропозицією депутатів або Голови Ради чи головуючого на засіданні. Питання про порядок голосування приймається процедурним рішенням сесії Ради із занесенням його до протоколу засідання сесії Ради.

6.12. Бюлетень для таємного голосування виготовляється секретаріатом сесії Ради. Час, місце і тривалість проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється рішенням лічильної комісії. Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаріату список депутатів;

- забезпечує процедуру таємного голосування.

Під час проведення таємного голосування членами лічильної комісії кожному депутату згідно списку депутатів видається бюлетень для голосування, про що в списку робиться позначка, а депутат розписується і зобов’язується зберігати такий бюлетень до закінчення голосування з відповідного питання. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол про результати голосування. Протокол підписується всіма присутніми членами лічильної комісії.

6.13. На вимогу не менш як 20 депутатів у всіх випадках, окрім виборів посадових осіб проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування відбувається за наступною процедурою:

6.13.1. Головуючий на засіданні на засіданні або член лічильної комісії зачитує список депутатів.

6.13.2. Кожний депутат прізвище та ім’я і по-батькові якого було оголошено, з займаного ним місця проголошує про результати прийнятого ним рішення фразами - "за", "проти", чи "утримався".

6.13.3. Головуючийна засіданні або член лічильної комісії робить в списку відповідну позначку і підсумовує результати поіменного голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома та вносяться до протоколу лічильної комісії.

 6.15. Рішення сесії Ради вважається прийнятим, якщо на сесійному засіданні Ради, за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів Ради. Рішення сесії вступають в силу з моменту їх підписання Головою або головуючим на засіданні.

6.16. В разі, коли з певного питання порядку денного проведено голосування, а рішення не прийняте, повторне голосування з цього питання можливе лише після повторного внесення його до порядку роботи Ради.

6.17. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні Ради. Процедурним вважається питання, з якого Рада не приймає окремого рішення Ради (як документу). Відповідні рішення вносяться до протоколу засідання сесії Ради.

6.18. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, більше половини від загальної чисельності депутатів присутніх на засіданні сесії Ради.

6.19. Слово з процедурних питань надається депутату і на його усне прохання. Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів в порядку визначеному п.п. 6.6 - 6.7 цього Регламенту.

6.20. Засідання сесії та протокол Ради ведуться українською мовою.

6.21. При відкритті сесії Ради та після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 7. Гласність у роботі Ради. Висвітлення діяльності Ради в засобах масової інформації.

7.1. Сесійне засідання Ради проводиться гласно. На сесійному засіданні Ради можуть бути присутні працівники виконавчого комітету Ради, а також запрошені, або викликані керівники підприємств, установ, організацій, всіх форм власності, мешканці селища, представники партій, громадських об'єднань та представники акредитованих засобів масової інформаціїі брати участь в роботі сесії з правом дорадчого голосу. Порядок допуску до зали сесійного засідання Ради представників засобів масової інформації (акредетиція) визначається згідно Закону України «Про інформацію» та положень цього Регламенту.

7.1.1. Висвітлення інформації про діяльність Ради здійснюється представниками комунальних засобів масової інформації, які є автоматично акредитовані на підставі положень цього Регламенту. Висвітлення інформації про діяльність Ради іншими засобами масової інформації здійснюється за умови попередньої акредитації представників таких засобів масової інформації за розпорядженням Голови Ради. Акредитація відповідних представників інших засобів масової інформації діє лише на строк діяльності відповідної сесії Ради

7.1.2. Для акредитації представників засобу масової інформації, останні не пізніше ніж за три дні направляють на адресу Ради письмове клопотання від відповідного засобу масової інформації із обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові осіб – журналістів, які будуть присутні на засіданні сесії Ради та при роботі інших органів Ради, повного найменування засобу масової інформації, із наданням копій документів про реєстрацію такого засобу масової інформації, а також копій спеціальних ліцензій, дозволів та свідоцтв про реєстрацію, документи, що підтверджують пов’язаність (приналежність) таких осіб-журналістів із відповідним засобом масової інформації, а також зазначення тематики матеріалу та повідомлення про орієнтовнні строки, обсяг, форму та вид оприлюднення зібраного матеріалу.

Документи, які подані для акредитації засобу масової інформації із порушенням встановленого порядку підлягають відхиленню, а в акредитації такого засобу масової інформації має бути відмовлено.

Після розгляду відповідного клопотання Голова Ради приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації представників відповідного засобу масової інформації та повідомляє останій про прийняте рішення, а також про час і місце проведення сесії Ради чи роботи інших органів Ради. Рішення про акредитацію поширюється лише на тих представників засобу масової інформації, які були зазначені у відповідному клопотанні.

7.1.3. У разі порушення представником засобів масової інформації ЗаконуУкрани «Про інформацію» або цього Регламенту він позбавляється акредитації.

7.2. Народні депутати України, депутати Київської обласної Ради, Володарської районної Ради можуть бути присутні на засіданні Ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і число осіб, запрошених та викликаних на сесію.

 7.3. Для запрошених відводяться визначені місця у залі засідань Ради. Запрошені та інші присутні на сесії не повинні втручатись у роботу сесії, зобов'язані дотримуватись порядку і вказівок головуючого на засіданні. Особа яка допускає порушення порядку на сесії за рішенням Ради зобов'язана звільнити залу засідань.

7.4. У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання. В даному випадку в залі сесійного засідання Ради мають право перебувати лише депутати Ради та особи, яких викликано для участі у сесійному засіданні Ради, під час розгляду питань, які стосуються таких осіб.

7 5. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом розповсюдження інформації про її діяльність перш за все через офіційний веб-сайт селищної ради, або на інформаційних стендах Ради.

Розділ ІІІ. Рада, її органи та посадові особи

Стаття 8. Рада і її структура

8.1. Рада складається з 26 депутатів, які обираються населенням селища Володарка на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 8.2. Структура Ради:

 • Володарський селищний голова;
 • Депутати;
 • Секретар Ради;
 • Заступник голови з виконавчого органу Ради;
 • Постійні комісії Ради;
 • Тимчасові контрольні комісії Ради;
 • Виконавчий орган Ради;

Стаття 9. Володарський селищний голова

9.1. Повноваження Голови Ради починаються з моменту оголошенняголовою територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання та прийняття присяги і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

9.2. Повноваження Голови Ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" .

9.3. Повноваження Голови Ради визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами України та цим Регламентом.

9.4. Голова Ради несе персональну відповідальність за реалізацію наданих йому законом повноважень та має право ухвального голосуз усіх питань, які розглядаються на сесіях Ради.

9.5. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 9.6. Голова Ради один раз на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.На вимогу не менше половини депутатів Ради Голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчого органу Ради у будь-який визначений ними термін..

9.7. Голова має право видати розпорядження, яким призупинити дію рішення Ради до повторного розгляду відповідного питання на найближчому засіданні сесії Ради у випадку, якщо таке рішення Ради суперечить чинному законодавству.

9.8. Голова Ради приймає рішення про акредитацію засобів масової інформації при Раді відповідно до порядку встановленому Законом Ураїни «Про інформацію» та цим Регламентом.

Стаття 10. Секретар Ради

10.1. Секретар Ради працює в Раді на постійної основі. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови таємним голосуванням. Для проведення голосування обирається лічильна комісія з трьох депутатів новообраної селищної ради. При проведення виборів секретаря, Голова Ради має право ухвального голосу.

10.2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

- на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

- Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану селищним головою;

- протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

- на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

- посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

     У разі, якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить селищний голова.

10.3. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

10.4. Секретар Ради разом з Головою організує діяльність Ради та її органів.

10.5. Секретар Ради:

 1. у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови;
 2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ;
 3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 4. організує підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради;
 5. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

 1. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;
 2. організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 3. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
 4. вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів.

10.6. Секретар Ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

10.7 Секретар Ради може бути звільнений з посади тільки Радою. Питання про його звільнення може вноситися на розгляд Ради за вимогою не менш як половиною депутатів або головою.

Стаття 11. Постійні комісії Ради

11.1. Постійні комісії є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчого органу, а також підконтрольних та підзвітних Раді підприємств, установ чи організацій.

 11.2. Діяльність постійних комісій Ради регламентуються положеннями Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад "та Положенням "Про постійні комісії".

11.3. В структурі Ради створені такі постійні комісії Ради:

 • з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку;
 • з питань соціально-економічного розвитку селища;
 • з питань бюджету, фінансів і цін;
 • з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
 • з житлово-комунальних питань.

11.4. Робота постійних комісій Ради організується згідно з їх Положенням.

Стаття 12. Тимчасові контрольні комісії Ради

12.1. Тимчасові контрольні комісії є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю за виконанням та вирішенням конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

12.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість від загальної кількості депутатів.

12.3. Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій Ради регламентуються положеннями Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Положенням "Про постійні комісії".

12.4. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться лише у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою.

12.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Стаття 13. Виконавчий орган Ради.

13.1. Виконавчі органи Ради утворюються і діють у відповідності до Конституції, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів України.

13.2. Виконавчий комітет Ради утворюється селищною радою на строк її повноважень. Його структура і чисельність, встановлюється Радою за пропозицією Голови.

13.3. Виконавчий комітет Ради очолює селищний голова.

13.4. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря Ради.

13.5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

13.6. Виконавчий комітет селищної Ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України,Законами України. До відання виконкому селищної Ради належать власні повноваження та делеговані, відповідно до ст.27-47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

13.7. Виконавчий комітет утворює постійні комісії:

       - адміністративну комісію;

       - комісію з добросусідства;

       - комісію з житлових питань.

Розділ ІV. Депутатська діяльність

Стаття 14. Депутат Ради

14.1. Депутати Ради здійснюють від імені та в інтересах територіальної громади селища функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад ".

14.2.Права депутата Ради зазначені в Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад " та інших нормативно-правових актах України.

14.3. Депутат Ради має такі обов'язки: брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення Ради та її органів;

 • бути присутнім на сесійних засіданнях Ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це Голову селищної Ради;
 • додержуватися Регламенту Ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;
 • підтримувати зв'язки з виборцями, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, державними органами, органами самоврядування та органами об'єднань громадян, розташованими на території його виборчого округу та територіальною громадою в цілому;
 • інформувати виборців про роботу Ради, виконання планів і програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих екологічних програм, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців, рішень Ради та наказів виборців, вивчати громадську думку, вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.
 • брати участь в організації виконання рішень Ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; інші обов'язки, передбачені Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад ", досконально вивчити необхідні документи для роботи в якості депутата.

14.4. Депутат є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітний.

14.5. Депутат Ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому законодавством України порядку.

14.6. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у Раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, Рада, за попередніми висновками відповідної профільної постійної комісії Ради може прийняти рішення про повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата.

14.7. Правила поведінки під час сесійних засідань:

 1. В ході сесійних засідань депутат не повинен допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів.
 2. За порушення порядку під час сесійних засідань або засідань відповідної комісії селищної ради головою селищної ради або, відповідно, головуючим на засіданні сесії Ради робиться зауваження, яке заноситься секретарем до протоколу засідання сесії Ради.
 3. У разі повторного порушення депутатом порядку під час засідання, Головою Ради або Головуючим на засіданні ставиться на розгляд депутатів питання щодо позбавлення слова. В разі прийняття рішення Ради більшістю голосів від присутніх на засіданні сесії депутатів Ради, депутат, який припустився порушення встановленого цим Реглментом порядку видаляється із зали засідань сесії Ради, про що робиться запис в протоколі засідання сесії Ради. Головуючий на засіданні також має право застосувати до такого депутата положення передбачені п.п. 4.6. – 4.7., 6.7. цього Регламенту.
 4. Якщо в ході порушення депутатом порядку в засіданні було встановлено склад адміністративного чи кримінального проступку, то відповідні матеріали направляються до правоохоронних органів.

 Стаття 15. Депутатські групи та фракції Ради

15.1. Для вироблення спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються Радою або входять до сфери її компетенції, депутати можуть за взаємною згодою створювати депутатські групи та об'єднуватись за партійною ознакою у фракції.

15.2. Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції. Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє у відносинах з іншими групами, фракціями та Радою.

15.3. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення групи і списки депутатів, що входять до їх складу, підписуються керівником депутатської групи та депутатами такої групи і передаються в секретаріат сесії Ради не пізніше ніж за один день до наступного засідання сесії Ради.Відповідний примірник протоколу разом із письмовим повідомленням про створення депутатської групи реєструється секретаріатом (секретарем) Ради у відповідному реєстрі депутатських груп та фракцій Ради та разом із заявами депутатів про вхід до складу депутатської групи, подається для оприлюднення Головуючому на засіданні на наступному засіданні сесії Ради. Після оголошення про створення та склад депутатської групи, зазначені вище документи передаються на відповідальне зберігання секретарю Ради.

15.4.Депутат Ради може бути одночасно членом тільки однієї депутатської групи та фракції.

15.5. Секретаріат повідомляє Головуючому на засіданні про реєстрацію депутатської групи, який в свою чергу інформує Раду про створення депутатської групи та фракції, їх склад. Інформація заноситься до протоколу сесії Ради.

15.6. У порядку встановленому п.п. 16.3- 16.4. цього Регламенту повідомляється про зміни в складі депутатської групи.

Стаття 16. Депутатські запити, запитання та звернення

16.1. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата, яка заявлена попередньо або на сесійному (пленарному) засіданні Ради, до Голови, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території Ради, незалежно від форм власності, а також до глави відповідної місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання Ради.

16.2.Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі до початку пленарного засідання до секретаріату сесії Ради. Після початку засідання сесії Ради відповідний запит оголошується разом із пропозицією про включення питання про його розгляд до порядку денного засідання. З питань порушених у відповідному депутатському запиті може проводитись обговорення і приймається рішення в поряду визначеному цим Регламентом.

16.3.Рішення про направлення депутатського запиту органу чи посадовій особі, до яких адресовано запит, приймається, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради.

16.4. Голова Ради після прийняття відповідного рішення Ради направляє текст такого запиту до відповідного органу чи посадової особи, яким його адресовано.

16.5. Орган чи посадова особа, яким адресовано запит, зобов'язані у встановлений Радою строк письмово проінформувати або надати усну відповідь із порушених у запиті питань. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

16.6. Відповідь на запит розглядається на наступному сесійному (пленарному) засіданні Ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.

16.7. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

16.8. Відповідь органу або посадової особи на депутатське запитання може бути оголошена на сесії Ради на вимогу депутата - автора запитання у час, передбачений для розгляду депутатських запитів та оголошень.

16.9. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селища Володарка, здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

       Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селища Володарка, до яких звернувся депутат Володарської селищної Ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки обставин викладених у зверненні надати йому відповідь не пізніше ніж через місяць. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату Володарської селищної Ради, особи, яким адресоване відповідне звернення, зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Стаття 17. Доручення та накази виборців

17.1. Прийняті депутатами під час виборчої компанії доручення та накази виборців передаються секретарю Ради, який передає їх у відповідні постійні комісії Ради.

17.2. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення та накази на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому. Доручення та накази виборців має бути підтримане більшістю учасників зборів. Доручення та накази виборців не повинні суперечити Конституції і законам України, а їх виконання має належати до відання Ради та її органів.

17.3. Доручення та накази виборців, виконання яких потребує прийняття Радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома Ради або її органів.

17.4. Рада та її органи аналізують доручення та накази виборців, дані депутатам Ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. а у випадку прийняття рішень про недоцільність виконання окремих доручень або наказів виборців - проекти відповідних мотивованих рішень Ради. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та територіальної громади.

17.5. Депутат бере участь в організації виконання доручень та наказів виборців як одноособово, так і в складі постійних комісій Ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

17.6. Контроль за виконанням плану заходів по реалізації доручень та наказів виборців покладається на Голову Ради, який доповідає Раді про хід його виконання один раз на рік під час затвердження Радою програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Володарка.

17.7. Депутат періодично інформує своїх виборців про результати розгляду Радою та їївиконавчими органами доручень та наказів виборців та особисту участь в організації їх виконання.

 Стаття 18. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях Ради

18.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях Ради або передані в письмовій формі Головуючому на засіданні, розглядаються Радою або за її дорученням постійними комісіями Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і повідомити про результати розгляду таких пропозицій та зауважень безпосередньо депутатів та Раду.

18.2. Рада та її виконавчий орган забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених Радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях Ради.

Стаття 19. Забезпечення депутатської діяльності

19.1. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії Ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

19.2.Депутат Ради представляє інтереси своїх виборців та має всю повноту прав, що забезпечує його активну роботу в окрузі, участь у діяльності Ради, утворених нею органах та несе зобов'язання перед своїми виборцями, Радою та її органами відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад ".

19.3. На час здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок селищного бюджету.

Стаття 20. Звернення громадян до Ради

20.1. Робота із зверненнями громадян до Ради є одним з першочергових напрямків її роботи.

20.2. Пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до Ради або її депутата, підлягають розгляду, після чого вживаються заходи до їх своєчасного вирішення. Депутати, а також Рада можуть направляти одержані ними пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата та Раду.

20.3.Депутати та працівники апарату вивчають причини, які породжують скарги, і вносять свої пропозиції щодо їх усунення на розгляд сесії Ради, або органам виконавчої влади, органам об'єднань громадян, підприємствам, установам і організаціям.

Стаття 21. Звітність депутатів про роботу

21.1. Депутат Ради періодично, але не менш як два раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Ради перед виборцями, які висунули його кандидатом у депутати.

21.2. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також на вимогу зборів виборців.

21.3. Звіт депутата проводиться на зборах виборців відповідного виборчого округу, які висунули його кандидатом у депутати. Про проведення звітів - депутат інформує Раду або (у встановленому нею порядку) її органи.

21.4. Депутатові забезпечуються необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

21.5.Адміністрації підприємств, установ, організацій, органи об'єднань громадян, де проводиться звіт депутата, виділяють приміщення для проведення зборів, сповіщають про час і місце їх проведення виборців, а також вживають інших заходів, що сприяють депутату в його роботі у виборчому окрузі.

21.6. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями можуть висвітлюватися в засобах масової інформації.

Стаття 22. Дисципліна і етика в діяльності Ради

22.1. Депутат Володарської селищної Ради як повноважний представник інтересів територіальної громади і виборців свого виборчого округу та член Ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

 • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;
 • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 • не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 • не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється чинним законодавством, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законодавством, та стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
 • не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів місцевих Рад;
 • не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

22.2. Депутат при виконанні покладених на нього повноважень також повиен дотримуватися положень чинного законодавства України та цього Регламенту і інших внутрішніх документів, що спрямовані на забезпечення діяльності Ради.

Розділ V. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 23. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

23.1. Основними актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

 • рішення Ради;
 • рішення виконавчого комітету Ради;
 • розпорядження, накази Володарського селищного голови;
 • акт депутата;
 • розпорядження уповноваженого виконавчого органу селищної Ради;
 • висновки та рекомендації постійних та тимчасових комісій Ради.

Стаття 24. Акти Ради

24.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

24.2. Рішення Ради приймається на її сесійному (пленарному) засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається Голова, якщо він бере участь у сесійному (пленарному) засіданні, і враховується його голос.

24.3. Рішення Ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, відповідно до положень цього Регламенту.

24.4.Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Головою і внесено на повторний розгляд відповідної Ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у найближчий термін повторно розглянути питання з приводу якого було прийнято рішення, яке було зупинено розпорядженнм Голови. Якщо Рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.

24.5. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх оприлюднення на дошці оголошень Ради або на офіційній веб-сторінці, якщо не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. У випадку якщо це окремо передбачено самим рішенням його оприлюднення може здійснюватися через комунальні засоби масової інформації.

Стаття 25. Акти виконавчого комітету Ради

25.1.Виконавчий комітет Ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

25.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються Головою.

25.3. Уразі незгоди Голови з рішенням виконавчого комітету Ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

25.4. Рішення виконавчого комітетуРади з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів Ради, можуть бути скасовані Радою.

Стаття26.Акти Володарського селищного голови.

26.1. Голова в межах своїх повноважень видає розпорядження, накази.

Стаття 27. Акти депутата Ради

27.1.Депутат, на своєму виборчому окрузі засвідчує факт і видає зацікавленій особі акт депутата, характеристику тощо.

27.2. Підпис депутата посвідчує Секретар Ради, а у разі відсутності особа якій це доручено. Підписи депутата та секретаря Ради засвідчується печаткою Ради.

Стаття 28. Акти уповноваженого виконавчого органу Ради

28.1. Спеціально уповноважені виконавчого органу Ради в межах своїх повноважень видають рішення, розпорядження та накази тощо.

Стаття 29. Визнання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування незаконними.

29.1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 30. Порядок доведення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування та інформації про діяльність Ради до відома населення.

30.1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на дошці оголошень Ради, а в разі якщо це визначено самим актом в комунальних засобах масової інформації, а також в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

30.2. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які безпосередньо стосується них.

30.3. Голова відповідно до положень п. 9.7. цього Регламенту може зупинити рішення Ради в 5-денний строк від момент його прийняття. У цей же термін Голова зобов’язаний негайно надіслати відхилене ним рішення Ради до Ради з обгрунтуванням своїх зауважень і пропозицій, що стосуються суті рішення.

30.4.Зауваження і пропозиції мають бути чітко сформульовані і повинні містити логічно обгрунтовані положення, що вказують на: - порушення Радою процедури розгляду, підписання і набрання чинності цим рішенням: - вихід Ради за межі компетенції при прийнятті такого рішення; - невідповідність рішення Ради законодавству України.

30.5.Рішення виконавчого комітету Ради після їх прийняття підписуються Головою і вводяться ним в дію шляхом видання відповідних розпоряджень.

30.6. У разі незгоди з рішенням виконавчого комітету Голова може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і невідкладно зобов’язаний внести це рішення на розгляд найближчого сесійного (пленарного) засідання Ради. У разі затвердження рішення виконавчого комітету Радою Голова зобов'язаний підписати це рішення.

30.7. Оприлюднення рішення Ради або її виконавчого комітету Головою Ради не позбавляє останнього права звернутися до суду з вимогами про визнання таким, що не відповідає Конституції або законам України рішення Ради або її виконавчого комітету.

Розділ VI. Розгляд і прийняття рішень Ради за спеціальними процедурами

Стаття 31. Підготовка і затвердження бюджету селища

31.1. Порядок складання та використання місцевого бюджету регламентується статтями 61-70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України та іншими актами.

31.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, цін є головною в Раді з питань опрацювання та підготовки проекту рішення Ради щодо затвердження бюджету селища Володарка.

31.3. На затвердження Радою проект бюджету селища Володарка виноситься постійною комісією з питань бюджету, фінансів, цін після опрацювання з іншими постійними комісіями Ради.

Стаття32. Підготовка і затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування

32.1. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища є головною в Раді з питань опрацювання та підготовки проекту рішення щодо затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Володарка. На затвердження Радою проект програми соціально-економічного та культурного розвитку виноситься після опрацювання з усіма іншими постійними комісіями Ради.

32.2. Підготовка цільових програм з інших питань місцевого самоврядування покладається на відповідні галузеві комісії Ради. На затвердження Радою проекти цільових програм виносяться відповідними постійними комісіями Ради після опрацювання з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, цін.

32.3. Проекти програм вносяться у Раду виконавчими органами у терміни подання проекту бюджету селища та не пізніше як за місяць до розгляду їх на засіданні Ради.

32.4. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку селища , а також цільових програм, звіти про їх виконання з відповідними висновками постійних комісій не пізніш як за 5 днів до розгляду їх на засіданні Ради поширюються серед депутатів.

32.5. Контроль за ходом виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку селища Володарка, а також цільових програм місцевого самоврядування Рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи доповіді виконавчого органу Ради, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 33. Місцеві референдуми

33.1. Місцевий референдум є спосіб прийняття мешканцями селища Володарка шляхом прямого волевиявлення (голосування) питань місцевого значення.

33.2. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму регламентується вимогами ст. 7 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

33.3. У рішенні про призначення референдуму визначається дата його проведення та зміст питання, що виноситься на референдум. Дата проведення призначається не раніш як за місяць і не пізніш як за два місяці від дня прийняття рішення про проведення референдуму.

33.4. З метою виявлення волі громадян при вирішенні важливих питань місцевого значення у передбаченому Законом порядку можуть проводитись дорадчі опитування мешканців селища Володарка (консультативні референдуми). Результати дорадчого опитування розглядаються і враховуються при прийнятті рішень Радою.

33.5. Якщо проекти рішень Ради не відповідають результатам місцевого дорадчого опитування, такі рішення можуть бути прийняті лише більшістю не менш як дві третини від загальної кількості депутатів Ради.

Стаття 34. Про притягнення депутата до відповідальності

34.1. У разі відсутності депутата без поважних причин загалом більш як на половині засідань Ради протягом календарного року постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку до компетенції якої входять питання депутатської етики, подає до Ради пропозицію про порушення Радою питання перед виборцями відповідного округу про його відкликання.

 34.2. Притягнення депутата до відповідальності можливо й в інших випадках, передбачених чинним законодавством України ти цим Регламентом.

Стаття 35. Порядок дострокового припинення повноважень депутата, селищного голови, його заступників, секретаря Ради та Ради в цілому

35.1. Повноваження депутата Ради припиняються достроково за наявності підстав, перелічених у частині першій статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", засвідчених офіційними документами. Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутатів Ради у випадках, зазначених у частині другій статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

35.2. Про дострокове припинення повноважень депутата Рада приймає рішення відкритим голосуванням і доручає територіальній виборчій комісії провести вибори депутата замість такого, що вибув відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

35.3. Прийняте Радою рішення про дострокове припинення повноважень депутата не підлягає перегляду.

35.4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, подає особисту письмову заяву на ім'я Голови. В заяві депутат може викласти мотиви свого рішення. Заява депутата про складання повноважень не може відкликатися: вона розглядається у десятиденний термін з дня подання. Рада за поданням комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, розглядає заяву депутата і приймає рішення про припинення його повноважень. Заява депутата про складання ним депутатських повноважень та рішення Ради з цього питання доводиться до населення селища в місцевих засобах інформації.

35.5. Після отримання Радою копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили щодо депутата, Рада за поданням комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень селищної ради та її виконавчого комітету протягом місяця приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата Ради.

35.6. Повноваження Голови припиняються достроково за наявності засвідчених офіційними документами підстав, перелічених у частині першій статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.7. Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень Голови за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.8. Дострокове припинення повноважень Голови вирішується у відповідності до частини третьої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.9. Питання про дострокове припинення повноважень секретаря Ради вноситься на розгляд Ради на вимогу не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради або Головою. Рішення про звільнення з посади приймається Радою шляхом таємного голосування.

35.10. За наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Головою може порушуватись перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів Ради. Порядок проведення позачергових виборів Ради визначається Законом України "Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів".

35.11. Питання про дострокове припинення повноважень Ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене не менш як однією десятою частиною громадян, які проживають у селищі Володарка і мають право голосу. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Ради визначається Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

35.12. Рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму або якщо щодо неї Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу Ради.

Розділ VII. Прикінцеві положення

Стаття 36. Внесення змін і доповнень до Регламенту

1. Зміни до даного Регламенту можуть вноситися за пропозицією голови ради, секретаря ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії ради.

2. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

Селищний голова                                                        Ю.В.Слободський


.,.

You have no rights to post comments

   
   

вулиця Кооперативна, 9,

смт Володарка,

Київська область, 09301

тел. (04569) 5-13-64 , 5-13-67

   
© Володарська селищна рада